• Начало
 • Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност

За нас е удоволствие, че сте проявили интерес към нашата компания и продукти. Whirlpool Group (съгласно определението по-долу) приема много сериозно вашите права по отношение на защита на данните и ние сме се ангажирали да подобряваме вашия опит като клиенти в съответствие с всички приложими закони и разпоредби за защита на данните. Моля, вижте по-долу нашето Уведомление за поверителност, което обяснява начина, по който обработваме вашите лични данни.

С оглед на посоченото горе, WHIRLPOOL BULGARIA EOOD (in Engl: LTD), дружество, учредено съгласно законодателството на Италия, част от Whirlpool Group("Whirlpool Group"), с регистрирано седалище на адрес 36, Dragan Tsankov Blvd. World Trade Center - block B, floor 4, office 412 Sofia, 1113 ("Whirlpool", "нас" или "ние"), в качеството си на администратор на данни, възнамерява да предостави на лицата, включително, но не само на потребителите ("Потребители", "вие" или "ваши") на тази уеб страница ("Уеб страница"), информация относно методите, използвани за събиране и обработване на лични данни, в съответствие с европейския Общ регламент относно защитата на данните № 679/2016 ("Регламента") и всякакви други приложими местни закони и наредби.


СЪБИРАНА ОТ НАС ИНФОРМАЦИЯ

Ние събираме (1) лични данни, които доброволни сте споделили с нас, (2) данни относно вашата активност на Уеб страницата и (3) информация, която е предоставена или събрана чрез други източници.

Ние не събираме специални категории лични данни, свързани с вас (напр. данни за здравето или съдебни данни).

За повече информация щракнете тукКАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние използваме вашите лични данни, за да ви предоставяме заявените услуги — включително, но не само — позволяваме ви да сърфирате в Уеб страницата, да отговаряте на заявки и да взаимодействате с нашите услуги.

Само с ваше съгласие ние можем и да обработваме вашите лични данни, за да ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, включително оферти и отстъпки от нас и от наши доверени партньори.

За повече информация щракнете тукНА КАКВИ ОСНОВАНИЯ

Ние използваме вашите данни, за да ви позволим да използвате Уеб страницата и съответните услуги.ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Вашите лични данни се събират и за да спазим правни задължения или да защитим законовите интереси на Whirlpool.

Без определени данни, ние може да нямаме възможност да ви предлагаме услуги или да ви осигурим достъп до Уеб страницата, зависи от случая.

За повече информация щракнете тук тукЗА КАКЪВ ПЕРИОД СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние използваме вашите лични данни за период от време, който е изрично необходим за постигане на планираните цели.

За повече информация щракнете тук тукКАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Сигурността на вашите данни е приоритет за нас. За тази цел ние внедрихме подходящи административни, технически и физически мерки, проектирани да предпазват вашите лични данни срещу изгубване, кражба и неупълномощена употреба, разкриване на промяна.

За повече информация щракнете тук тукС КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние можем да споделяме вашите данни с (1) доставчици на услуги, (2) наши дъщерни компании и (3) публични органи, когато е позволено от приложимото законодателство.

След ваше съгласие ние можем да споделяме вашите лични данни и с нашите доверени партньори за техни маркетингови цели.

За повече информация щракнете тукПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ ИЗВЪН ЕИП

Вашите данни може да се прехвърлят към други субекти извън Европейското икономическо пространство (ЕИП). Във всички случаи ние винаги гарантираме, че са изпълнени уместни и подходящи защитни мерки съгласно Регламента.

За повече информация щракнете тукВАШИТЕ ПРАВА

Освен останалото, вие имате право на достъп, интегриране, актуализиране, коригиране и изтриване на вашите лични данни.

За повече информация щракнете тукЗА ВРЪЗКА С НАС

Може да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на следния адрес data_protection_emea@whirlpool.com. Ние можем да променяме или актуализираме това Уведомление за поверителност и с цел придържане към приложимото законодателство.1. ВИД НА ОБРАБОТЕНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Whirlpool ще обработва следните категории данни: Вие може да се свържете с нас, като използвате нашия формуляр за връзка с нас. Ние можем да променяме или актуализираме това Уведомление за поверителност и с цел придържане към приложимото законодателство.


 1. Данни, свързани с вас

  Whirlpool обработва лични данни за вас, събрани или предоставени от няколко източници, включително, но не само лични данни, предоставени от вас директно при откриването на акаунта и/или регистрирането на купения продукт, както и когато заявявате информация, помощ и покупка на продукти на Whirlpool от онлайн магазина, като например име, фамилия, адрес на местоживеене, имейл, телефонен номер.

  Такива данни се обработват само до степента, която е необходима за изпълнение на целите, определени в това Уведомление за поверителност. Whirlpool се задължава да съхранява вашите лични данни анонимни и да премахва такива данни, когато не е нужно да обработва лични данни по идентифициращ начин с цел обработка.


 2. Данни от сърфирането

  Уеб страницата събира лични данни за Потребителите за технически и функционални цели. Такива данни не се събират с цел идентифициране на Потребителя, но може да са предпоставка за идентифициране на същия, ако например данните се сравняват с други данни, притежавани от трети страни. Такива категории данни включват IP адреса и името на домейна на компютъра на Потребителя, URI (Uniform Resource Identifier) адреси на заявените източници, времето на заявката, метода, използван за изпращане на заявката до сървъра, размера на получения като отговор файл, цифровия код, свързан със статуса на отговора от сървъра и други параметри, свързани с операционната система, използвана от устройството на Потребителя. Такива данни се използват единствено, за да се събира анонимна статистическа информация относно използването на Уеб страницата и да се контролира нейната правилна работа и тези данни се съхраняват в съответствие с нашите изисквания за съхраняване на записи. Такива данни може да се използват за констатиране на отговорността в случай на евентуални компютърни престъпления срещу Уеб страницата. Ние можем да събираме лична информация на нашата Уеб страница чрез различни категории бисквитки. За повече информация относно бисквитките, моля, посетете нашето Уведомление за бисквитки


2. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕТО


Когато е приложимо, ние ще обработваме вашите лични данни, които сме събрали или са ни били предоставени, за следните цели:

 1. да ви позволим да се регистрирате на Уеб страницата чрез откриване на личен акаунт, да регистрирате продукт на Уеб страницата и да закупите продукт от Уеб страницата;

 2. да приключите онлайн покупката на продукта и да ви предоставим допълнителни услуги (следпродажбени услуги, предотвратяване на измама, управление на върнати продукти);

 3. да извършим доставка до дома на нашите продукти и да ви предоставим всички заявени услуги;

 4. да ви уредим ремонт на вашия продукт;

 5. да управляваме заявките за информация, които ни изпращате, включително обработка на оплаквания и съобщения, получени чрез нашата интерактивна чат услуга;

 6. да участвате в промоция/конкурс с награди;

 7. да се придържаме към законовите разпоредби и правила и да налагаме спазването на собствените ни права пред съдилищата;

 8. след ваше съгласие, и без да се накърнява законовия интерес на Whirlpool, да ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, свързани с нашите продукти и услуги по електронен начин (включително имейл, SMS, MMS, уведомления от социални мрежи, мобилни приложения);

 9. освен ако не се откажете, да се свързваме с вас по телефона с маркетингови цели (неавтоматизирано) и чрез хартиена поща;

 10. с цел да ви изпращаме съобщения за обслужване на клиенти относно продукти, регистрирани от вас или към които сте проявили интерес и за да се извършваме проучвания за удовлетворение на клиентите;

 11. след вашето съгласие, да споделим ваши лични данни за персонализирани маркетингови съобщения с наши избрани доверени партньори, както е определено в Раздел 6 по-долу; и

 12. да изпълняваме дейности, полезни при прехвърляния на компанията и клонове на компанията, придобивки, сливания, разпадания или други трансформации и за изпълнението на такива дейности.


3. ПРАВНА ОСНОВА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО


 1. Предоставянето на личните данни за целите на раздел 2, пар. а), б), в), г), д) и е) е необходимо с цел данните, които са ни били предоставени или споделени с нас, което включва, но не се ограничава до регистрирането в Уеб страницата, онлайн купуването на продукти и използването на съпътстващи конкретни услуги, както и участието в промоции и конкурси с награди;

 2. Предоставянето на личните данни за целите на раздел 2, пар. ж) е задължително, тъй като се изисква от приложимото законодателство;

 3. Предоставянето на личните данни за целите на раздел 2, пар. з) и к) е по избор. Ако няма съгласие от ваша страна, Whirlpool, дружествата, които са част от Whirlpool Group и/или доверените партньори няма да могат да ви изпращат персонализирани маркетингови съобщения чрез автоматизирани средства. Във всеки случай, след оттегляне на съгласието на Потребителите, ние повече няма да обработваме личните данни за целите на параграфи з) и к) по-горе. Ние очакваме такова съгласие за получаване на маркетингови съобщения и споделяне на данни (когато е уместно) да се даде от субекта, чийто лични данни се предоставят;

 4. Предоставянето на личните данни за целите на раздел 2, пар. и), й) и л) е необходимо за изпълнение на законовите интереси на Whirlpool и Whirlpool Group, които ще бъдат подходящо балансирани спрямо вашите интереси.

Ние можем също да използваме, в съответствие с приложимите закони за защита на данните, вашите електронни координати (имейл, телефонен номер), които сме събрали във връзка с продажба на продукт или услуга, за да ви изпращаме персонализирани маркетингови съобщения, свързани с подобни продукти или услуги. В този случай може да възразите на такава употреба на вашите електронни координати, като щракнете върху връзката „unsubscribe“ (отписване) в долната част на имейла/SMS-а всеки път, когато получите персонализирано маркетингово съобщение; или в съответствие с раздел 9 на настоящото Уведомление за поверителност по-долу.


4. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ


Whirlpool ще обработва личните данни колкото дълго е необходимо, за да се постигнат планираните цели, съгласно раздел 2 по-горе. При всички случаи ще важат следните периоди на съхранение:

 1. данните, събрани за целите на раздел 2, пар. а), б) и в), г), д) и е) ще се съхраняват за периода, изрично необходим с цел изпълнение на заявките на субектите на данни и в съответствие с приложимите закони и наредби;

 2. данните, събрани за целите на раздел 2, пар. ж) ще се съхраняват за периода, задължително предписан от приложимите законови разпоредби (напр. за данъчни цели);

 3. данните, събрани за целите на раздел 2, пар. з) и к) ще се съхраняват за максималния период за съхранение на данни, определен от приложимите законови разпоредби; и

 4. данните, събрани за целите на раздел 2, пар. и), й) и л) ще се съхраняват за периода, изрично необходим, за да се изпълнят законовите интереси на Whirlpool.

Моля, имайте предвид, че периодите за съхранение на данни може да са различни, в зависимост от приложимите местни закони.


5. ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ


Вашите лични данни се обработват с подкрепата на информационни технологии и/или хартиени средства и са защитени от подходящи устройства за сигурност, които да гарантират поверителността и безопасността на личните данни. По-конкретно, Whirlpool приема подходящите административни, технически, лични и физически мерки, създадени да предпазват съхраняваните лични данни от загуба, кражба, както и неупълномощена употреба, разкриване или промяна на личните данни.


6. СЪОБЩАВАНЕ НА ДАННИ


Ние ще споделяме вашата лична информация с наши доверени партньори, като доставчици на удължена гаранция, които възнамеряват да я използват за директни маркетингови цели, само ако изрично сме ви информирали и вие сте ни дали конкретното си съгласие да извършим това.

Ние можем да споделяме вашите лични данни с:

 1. дружества от Whirlpool Group, намиращи се във и извън ЕИП, действащи като автономни администратори;

 2. нашите внимателно избрани трети страни доставчици, намиращи се във и извън ЕИП, като оператори на кол центрове, превозвачи, доставчици на услуги или техници и други доставчици, които работят от наше име в качеството си на надлежно определени обработчици на данни за целите, описани в това уведомление; други трети страни, част от корпоративна сделка, като сливане или продажба на авоари.

В горните случаи тези дружества трябва да спазват нашите изисквания за поверителност на данните и сигурност и не им е позволено да използват личните данни, които получават от нас, за друга цел.

Ако настъпи трансфер извън ЕИП, ние ще изпълним подходящи предпазни мерки съгласно Регламента. Вж. по-специално раздел 7 по-долу.


7. ЩИТОВЕ ЗА ЛИЧНИ ДАННИ ЕС—САЩ И ШВЕЙЦАРИЯ—САЩ


Whirlpool Corporation участва и е сертифицирал своето съответствие спрямо рамките на Щитовете за лични данни ЕС—САЩ и Швейцария—САЩ. Whirlpool Corporation се е ангажирал да подчинява всички лични данни, получени от държави — членки на ЕС и Швейцария, във връзка с рамките на Щитовете за лични данни, на приложимите принципи на рамките. За да научите повече относно рамките на Щитовете за лични данни, посетете списъка с Щитове за лични данни на Отдела за Търговия в  САЩ.
Whirlpool Corporation е отговорен за обработката на личните данни, които получава, съгласно рамките на Щитовете за лични данни и в последствие прехвърля на трета страна, която действа като представител от негово име. Whirlpool Corporation спазва принципите на Щита за лични данни за всички последващи предавания на лични данни от ЕС и Швейцария, включително разпоредбите относно отговорността във връзка с последващите предавания.
Във връзка с личните данни, получени или прехвърлени съгласно рамките на Щита за лични данни, Whirlpool е субект на нормативните регулаторни правомощия на Федералната търговска комисия на САЩ.
При определени обстоятелства от Whirlpool Group може да се изиска да разкрие лични данни в отговор на законови искания от публични органи, включително за да изпълни изисквания на националната сигурност или правоприлагащите органи.
Ако имате неразрешен проблем във връзка с поверителността или използването на данни, свързан с Рамката на Щитовете за данни, който смятате, че не сме разрешили удовлетворително, може да се свържете с трета страна доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, намираща се в САЩ (безплатно) на следния адрес  https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.
При определени обстоятелства, по-подробно описани на уеб страницата на Щита за личните данни, вие може да имате право да предявите правно обвързващ арбитраж, когато други процедури за разрешаване на спорове са били изчерпани.


8. НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ ПОД 18 Г.


Уеб страницата не се занимава с лица на възраст под 18 г., нито Whirlpool умишлено събира лични данни от лица на възраст под 18 г.


9. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ


Вие, по всяко време и безплатно, може да имате и/или да упражнявате следните права:

 1. правото да се информирате относно целите и методите за обработка на вашите лични данни;

 2. правото на достъп до вашите лични данни (често известно като „заявка за достъп до данните на субекта“). То ви предоставя възможност да получите копие на личните данни, които притежаваме за вас;

 3. правото да помолите за актуализиране или коригиране на личните данни, които притежаваме за вас. То ви предоставя възможност да коригираме каквито и да било непълни или неточни данни, които притежаваме за вас, макар че може да е необходимо да проверим точността на новите данни, които ни предоставяте;

 4. правото да заявите изтриване на вашите лични данни. То ви предоставя възможност да ни помолите да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато за нас не съществува основателна причина да продължаваме да ги обработваме. Освен това имате правото да ни помолите да изтрием или премахнем вашите лични данни, когато успешно сте упражнили правото си да възразите на обработването или когато ние трябва да изтрием вашите лични данни, за да спазим местен закон. Имайте предвид, обаче, че ние не винаги ще можем да изпълним вашата заявка за изтриване поради конкретни правни причини, които ще ви бъдат съобщени, ако е приложимо, по времето на вашата заявка;

 5. правото да ограничите обработването на вашите лични данни. То ви предоставя възможност да ни помолите да прекратим обработването на вашите лични данни при следните сценарии: (а) ако желаете ние да установим точността на данните; (б) когато използването от наша страна на данни е незаконно, но вие не искате от нас да ги изтрием; (в) когато имате нужда ние да пазим данните, дори и ако вече не го изискваме, тъй като вие трябва да докажете, изпълните или да се защитите от правни искове; или (г) вие сте възразили да използваме вашите данни, но ние трябва да проверим дали ние имаме първостепенни законови причини да ги използваме;

 6. правото да възразите на обработването, изцяло или частично, на вашите лични данни, когато ние се позоваваме на правен интерес (или на този на трета страна) и съществува нещо конкретно, което ви кара да възразите на обработването по тази причина, тъй като смятате, че тя оказва влияние върху вашите основни права и свободи. В някои случаи ние можем да демонстрираме, че имаме убедителни законови основания да обработваме вашата информация, което надхвърля вашите права и свободи;

 7. когато ние разчитаме на вашето съгласие да обработваме вашите лични данни, правото да оттеглите съгласието за обработката на вашите лични данни свободно и по всяко време, също чрез кликване върху опцията за отписване в долната част на нашите маркетингови съобщения;

 8. правото за преносимост на вашите лични данни към вас или към различен доставчик. Ние ще предоставим на вас, или на трета страна, която сте избрали, вашите лични данни по структуриран, обичайно използван, машинно четим формат;

 9. Правото да се свържете с нас, като ни изпратите имейл на  data_protection_emea@whirlpool.com 

 10. правото да пуснете оплакване до компетентния национален или съдебен орган за защита на данните.


s Ако желаете да упражните правата, споменати по-горе, или да повдигнете въпроси относно личните данни, които притежаваме за вас, моля, изпратете ни имейл на следния адрес  data_protection_emea@whirlpool.com или ни пишете на: WHIRLPOOL BULGARIA EOOD (in Engl: LTD) 36, Dragan Tsankov Blvd. World Trade Center - block B, floor 4, office 412 Sofia, 1113, на вниманието на Службата за защита на данните.10. ИЗМЕНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ


Ние преглеждаме редовно това Уведомление за поверителност. Настоящото Уведомление за поверителност беше последно актуализирано през май 2018 г.

Сравни ( Модели)

Моля, добавете друг продукт, който да сравните