W Collection BlackFiber

НОВИ КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

От март 2021 г. домакинските електроуреди ще имат нови енергийни етикети и ревизирани класове на енергийна ефективност. Тук ще намерите цялата необходима информация по темата.

Енергийният етикет (или етикетът на ЕС) предоставя информация за данните за консумация на енергия и вода за домакински електроуреди от 1996 г. Той се изисква от закона и съпровожда продукта, както в магазините, така и на уебсайтовете на търговците на дребно.
Енергийният етикет има за цел да информира клиентите за енергийната ефективност на уреда, за да позволи по-лесно сравнение с други продукти.
С времето домакинските електроуреди стават все по-икономични откъм разходи и енергия. Поради тази причина етикетът на ЕС бива актуализиран.

Европейският съюз издаде задължителна актуализация на текущия енергиен етикет за следните категории продукти:

перални
комбинирани перални със сушилни
хладилници и фризери
съдомиялни

От март 2021 г. върху всички уреди трябва да присъства само новият етикет.

changes in energy efficiency classes

ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Какво точно се променя в класовете на енергийна ефективност?

Обичайните класове като A+++, A++ и A+, се заменят с уеднаквена скала за консумация на енергия от A до G. Седем-степенната скала се запазва. Поради променени методи за измерване не е възможно старият етикет да се преобразува в новия такъв. Възможна е само приблизителна информация.

За момента промените няма да засегнат сушилни, фурни и аспиратори. Очаква се те да бъдат ревизирани от 2022 г. нататък. Така че е напълно възможно да намерите пералня клас C до сушилня клас A+++.

Европейската асоциация на производителите (APPLIA) разяснява контекста на тази ревизия, сроковете, задълженията на производителите и търговците на дребно, новите изисквания за екодизайн по отношение на ефикасността на ресурсите, както и относно самия нов енергиен етикет. Потребителите ще видят новите етикети на уредите чак след 1 март 2021 г.

Новият енергиен етикет за перални машини

С преработения енергиен етикет се представят някои нововъведения в съдържанието:

По принцип на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията перални машини. Наличните класове на енергийна ефективност ще варират от A до G.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а съответно за един цикъл и за 100 цикъла.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност*
 3. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 работни цикъла (с програма Еко 40-60)
 4. Максимален капацитет за зареждане
 5. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
 6. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работна програма (с програма „Еко 40-60“)
 7. Клас на ефективност при центрофугиране*
 8. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

*Стойностите се отнасят за четвърт, половин и пълно зареждане.

A nova etiqueta energética para as máquinas de lavar roupa

Нов енергиен етикет за перални със сушилни

Както при всички нови енергийни етикети, и за пералните със сушилня ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.
В областта на комбинираните перални наличните класове на енергийна ефективност продължават да са от A до G.
Цялостното оформление на тази продуктова група ще бъде преразгледано. Областта за перални със сушилни и областта за перални машини се показват в собствени мащаби и стойностите за тях се показват по-ясно.
Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за програма или за 100 цикъла на изпиране.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност** (пълна работна програма)
 3. Клас на енергийна ефективност* (програма за пране)
 4. Среднопретеглена консумация на енергия в kWh/100 цикъла (пълна работна програма**)
 5. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 цикъла (програма за пране)
 6. Максимален капацитет за зареждане (пълна работна програма**)
 7. Максимален капацитет за зареждане (програма за пране)
 8. Среднопретеглена консумация на вода в литри/работна програма (пълна работна програма**)
 9. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работна програма (програма за пране)
 10. Времетраене на програмата (пълна работна програма**) при условия на пълно зареждане
 11. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
 12. Клас на ефективност при центрофугиране*
 13. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

*Стойностите се отнасят за пране на четвърт, половин и пълно зареждане. При пране и сушене са за половин и пълно зареждане.
**Пране и сушене

A nova etiqueta energética para máquinas de lavar e secar roupa

Нов енергиен етикет за съдомиялни

Като част от процеса на стандартизация, предишните класове (A +++, A ++ и A +) са заменени и за съдомиялни машини по единна скала от A до G. Спрямо предишния стандарт, новият клас на енергийна ефективност B съответства приблизително на уред A+++ -23 %.
В бъдеще на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.
Освен това се въвеждат нови, по-реалистични изисквания (например с тенджери) при определяне на настройките за брой комплекти. Ето защо стойностите тук вече ще се различават в сравнение със стария енергиен етикет.
Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за програма или за 100 цикъла на измиване.
Нови са и въведените класове на шум от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност
 3. Консумация на енергия в kWh/100 работни цикъла Еко
 4. Брой стандартни комплекти
 5. Консумация на вода в литри/работна програма Еко
 6. Продължителност на програмата Еко
 7. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии
A nova etiqueta energética para as máquinas de lavar loiça

Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

На етикетите на хладилниците и фризерите също ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.
Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията на уреди за охлаждане и замразяване. Наличните класове на енергийна ефективност ще бъдат от A до G. Новият клас на енергийна ефективност А съответства на уред A+++- 60% по предишния стандарт.
Както и преди, потреблението на електроенергия се отчита на годишна база.
Новите класове за шум A-D правят нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност
 3. Консумация на енергия в kWh/година (измерена при новите стандартни условия)
 4. Общ обем на всички отделения за замразяване
 5. Общ обем на всички незамразени отделения
 6. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии
A nova etiqueta energética para os frigoríficos e congeladores

Енергийно ефективни електроуреди Whirlpool

FFD 9448 BCV EE

FFD 9448 BCV EE | 859991596620

Свободностояща пералня с предно зареждане Whirlpool - FFD 9448 BCV EE

Виж продукт
FFB 8248 BV EE

FFB 9448 WV UK | 859991596540

Свободностояща пералня с предно зареждане Whirlpool - FFB 8248 BV EE

Виж продукт
FT M22 8X3B EU

FT M22 8X3B EU | 859991588180

Сушилня с термопомпа Whirlpool: свободностояща - FT M22 8X3B EU

Виж продукт
W9 941D IX H

W9 941D IX H | 859991571920

Комбиниран хладилник Whirlpool - W9 941D IX H

Виж продукт
W7 832T MX H

W7 832T MX H | 859991573380

Комбиниран хладилник Whirlpool - W7 832T MX H

Виж продукт
WFO 3O33 DL X

WFO 3O33 DL X | 859991000860

Съдомиялна Whirlpool - WFO 3O33 DL X

Виж продукт
Regulamentação ECODESIGN

Регламентът за ЕКОДИЗАЙН

В допълнение към променените класове на енергийна ефективност, от 1 март 2021 г. ще важи и новият регламент за екодизайн. Той регулира природосъобразния дизайн на продуктите, минималната наличност на резервни части и възможността за рециклиране и ремонт.
Целта е да се намали въздействието на домакинските уреди върху околната среда, като се вземе предвид целият жизнен цикъл на продуктите.
Открийте нашия портал за самообслужване, за да намерите правилните резервни части за ремонт на вашите уреди.

Открий повече

Сравни ( Модели )

Моля, добавете друг продукт, който да сравните

Custom JS: