W Collection BlackFiber

НОВИ КЛАСОВЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

От март 2021 г. домакинските електроуреди ще имат нови енергийни етикети и ревизирани класове на енергийна ефективност. Тук ще намерите цялата необходима информация по темата.

Енергийният етикет (или етикетът на ЕС) предоставя информация за данните за консумация на енергия и вода за домакински електроуреди от 1996 г. Той се изисква от закона и съпровожда продукта, както в магазините, така и на уебсайтовете на търговците на дребно.
Енергийният етикет има за цел да информира клиентите за енергийната ефективност на уреда, за да позволи по-лесно сравнение с други продукти.
С времето домакинските електроуреди стават все по-икономични откъм разходи и енергия. Поради тази причина етикетът на ЕС бива актуализиран.

Европейският съюз издаде задължителна актуализация на текущия енергиен етикет за следните категории продукти:

перални
комбинирани перални със сушилни
хладилници и фризери
съдомиялни

От март 2021 г. върху всички уреди трябва да присъства само новият етикет.

changes in energy efficiency classes

ПРОМЕНИ В КЛАСОВЕТЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Какво точно се променя в класовете на енергийна ефективност?

Обичайните класове като A+++, A++ и A+, се заменят с уеднаквена скала за консумация на енергия от A до G. Седем-степенната скала се запазва. Поради променени методи за измерване не е възможно старият етикет да се преобразува в новия такъв. Възможна е само приблизителна информация.

За момента промените няма да засегнат сушилни, фурни и аспиратори. Очаква се те да бъдат ревизирани от 2022 г. нататък. Така че е напълно възможно да намерите пералня клас C до сушилня клас A+++.

Европейската асоциация на производителите (APPLIA) разяснява контекста на тази ревизия, сроковете, задълженията на производителите и търговците на дребно, новите изисквания за екодизайн по отношение на ефикасността на ресурсите, както и относно самия нов енергиен етикет. Потребителите ще видят новите етикети на уредите чак след 1 март 2021 г.

Новият енергиен етикет за перални машини

С преработения енергиен етикет се представят някои нововъведения в съдържанието:

По принцип на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.

Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията перални машини. Наличните класове на енергийна ефективност ще варират от A до G.

Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а съответно за един цикъл и за 100 цикъла.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност*
 3. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 работни цикъла (с програма Еко 40-60)
 4. Максимален капацитет за зареждане
 5. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
 6. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работна програма (с програма „Еко 40-60“)
 7. Клас на ефективност при центрофугиране*
 8. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

*Стойностите се отнасят за четвърт, половин и пълно зареждане.

A nova etiqueta energética para as máquinas de lavar roupa

Нов енергиен етикет за перални със сушилни

Както при всички нови енергийни етикети, и за пералните със сушилня ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.
В областта на комбинираните перални наличните класове на енергийна ефективност продължават да са от A до G.
Цялостното оформление на тази продуктова група ще бъде преразгледано. Областта за перални със сушилни и областта за перални машини се показват в собствени мащаби и стойностите за тях се показват по-ясно.
Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за програма или за 100 цикъла на изпиране.
Нови са и въведените класове на шум за центрофугиране от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност** (пълна работна програма)
 3. Клас на енергийна ефективност* (програма за пране)
 4. Среднопретеглена консумация на енергия в kWh/100 цикъла (пълна работна програма**)
 5. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 цикъла (програма за пране)
 6. Максимален капацитет за зареждане (пълна работна програма**)
 7. Максимален капацитет за зареждане (програма за пране)
 8. Среднопретеглена консумация на вода в литри/работна програма (пълна работна програма**)
 9. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работна програма (програма за пране)
 10. Времетраене на програмата (пълна работна програма**) при условия на пълно зареждане
 11. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане
 12. Клас на ефективност при центрофугиране*
 13. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

*Стойностите се отнасят за пране на четвърт, половин и пълно зареждане. При пране и сушене са за половин и пълно зареждане.
**Пране и сушене

A nova etiqueta energética para máquinas de lavar e secar roupa

Нов енергиен етикет за съдомиялни

Като част от процеса на стандартизация, предишните класове (A +++, A ++ и A +) са заменени и за съдомиялни машини по единна скала от A до G. Спрямо предишния стандарт, новият клас на енергийна ефективност B съответства приблизително на уред A+++ -23 %.
В бъдеще на всички енергийни етикети ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.
Освен това се въвеждат нови, по-реалистични изисквания (например с тенджери) при определяне на настройките за брой комплекти. Ето защо стойностите тук вече ще се различават в сравнение със стария енергиен етикет.
Потреблението на вода и електроенергия вече не се посочва като годишна стойност, а за програма или за 100 цикъла на измиване.
Нови са и въведените класове на шум от A до D, за да бъде нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност
 3. Консумация на енергия в kWh/100 работни цикъла Еко
 4. Брой стандартни комплекти
 5. Консумация на вода в литри/работна програма Еко
 6. Продължителност на програмата Еко
 7. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии
A nova etiqueta energética para as máquinas de lavar loiça

Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

На етикетите на хладилниците и фризерите също ще има QR код, който представлява връзка с базата данни за продукти на ЕС EPREL. Там ще намерите допълнителна информация за енергийния етикет и информационния лист на продукта за съответния уред.
Предишните класове (A+++, A++ и A+) вече няма да важат за категорията на уреди за охлаждане и замразяване. Наличните класове на енергийна ефективност ще бъдат от A до G. Новият клас на енергийна ефективност А съответства на уред A+++- 60% по предишния стандарт.
Както и преди, потреблението на електроенергия се отчита на годишна база.
Новите класове за шум A-D правят нивото на шума в dB(A) по-ясно.

 1. QR код
 2. Клас на енергийна ефективност
 3. Консумация на енергия в kWh/година (измерена при новите стандартни условия)
 4. Общ обем на всички отделения за замразяване
 5. Общ обем на всички незамразени отделения
 6. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии
A nova etiqueta energética para os frigoríficos e congeladores

Енергийно ефективни електроуреди Whirlpool

FFD 9448 BCV EE

FFD 9448 BCV EE | 859991596620

Свободностояща пералня с предно зареждане Whirlpool - FFD 9448 BCV EE

Виж продукт
FFB 8248 BV EE

FFB 9448 WV UK | 859991596540

Свободностояща пералня с предно зареждане Whirlpool - FFB 8248 BV EE

Виж продукт
FT M22 8X3B EU

FT M22 8X3B EU | 859991588180

Сушилня с термопомпа Whirlpool: свободностояща - FT M22 8X3B EU

Виж продукт
W9 941D IX H

W9 941D IX H | 859991571920

Комбиниран хладилник Whirlpool - W9 941D IX H

Виж продукт
W7 832T MX H

W7 832T MX H | 859991573380

Комбиниран хладилник Whirlpool - W7 832T MX H

Виж продукт
WFO 3O33 DL X

WFO 3O33 DL X | 859991000860

Съдомиялна Whirlpool - WFO 3O33 DL X

Виж продукт
Regulamentação ECODESIGN

Регламентът за ЕКОДИЗАЙН

В допълнение към променените класове на енергийна ефективност, от 1 март 2021 г. ще важи и новият регламент за екодизайн. Той регулира природосъобразния дизайн на продуктите, минималната наличност на резервни части и възможността за рециклиране и ремонт.
Целта е да се намали въздействието на домакинските уреди върху околната среда, като се вземе предвид целият жизнен цикъл на продуктите.

Сравни ( Модели )

Моля, добавете друг продукт, който да сравните

Custom JS: