Общи условия за ползване на Услугите за Свързани уреди на Beko Europe Management SRL

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Моля, прочетете внимателно тези Общи условия, както и Политиката за защита на личните данни (която представлява част от тази Условия – виж по-долу), преди да използвате Вашия Свързан уред и съответните софтуерни приложения и услуги. Насочваме вниманието Ви специално към раздел VIII от тези Общи условия, който съдържа ограничение на отговорността ни към Вас. Благодарим Ви, че избрахте домашен уред с wi-fi („Свързан уред“) от Whirlpool. Whirlpool е водещ световен производител и доставчик на значими домакински уреди. Търговските ни марки, използвани в Европа, включват Whirlpool® , Indesit® , Bauknecht®, Hotpoint® и HotpointAriston®. Тези Общи условия са приложими само към използването от Вас на Свързан уред във връзка с свързаните Услуги за Свързани уреди (както са определени по-долу). В тези Общи условия позоваването на „Whirlpool“ означава Beko Europe Management SRL S.r.l. еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено съобразно правото на Италия, с адрес на управление Via Varesina n.204, 20156 Milano (MI), Italy, надлежно регистрирано във Варезе под номер 00693740425 и ДДС номер IT00693740425 (наричано по-нататък „Whirlpool“, „ние“, „нас“, „наш“), част от световната Група ('Група' означава групата от компании, към които принадлежи Whirlpool).

Вашият Свързан уред може да Ви предостави достъп до услуги, които ще Ви помогнат да управлявате и поддържате Вашия Свързан уред. Когато Вашият Свързан уред е свързан в мрежата на Whirlpool за Свързани уреди, той може да предава информация до Whirlpool, включваща данни за дейност и кодове за грешки, и да Ви изпраща известия, като можете да използвате и софтуерни приложения на Вашето мобилно устройство като безплатните „Bauknecht B-Live” и “Whirlpool 6th Sense Live” (“Приложението” или “Приложенията”), за да управлявате дистанционно Вашия Свързан уред и да имате достъп до неговите функции и услуги. Тези Общи условия се прилагат при използване на такива услуги и Приложения (наричани заедно „Услуги за Свързани уреди“).

За да се насладите на Услугите за Свързани уреди, Вашият Свързан уред трябва да е свързан с мрежа за безжичен интернет достъп. Ваша отговорност е да инсталирате и да поддържате безжичната интернет връзка на мястото, където се намират Вашите Свързани уреди. Също така трябва да инсталирате Приложението на съвместимо мобилно устройство(а) и да регистрирате потребителски профил към Whirlpool.

За да използвате Услугите за Свързани уреди, трябва да приемете тези Общи условия и Политиката за защита на личните данни относно Свързани Уреди на Beko Europe Management SRL („Политиката за защита на лични данни“). Ако използвате някоя от Услугите за Свързани Уреди и/или посочите, че приемате тези Общи условия чрез Приложението, Вие се съгласявате да сте обвързани от тези Общи условия. Тези действия означават и че потвърждавате, че сте прочели Политиката за защита на личните данни, включена в Общите условия, и се съгласявате с обработката на Вашите Лични данни по начина, посочен в Политиката за защита на личните данни. Ако не сте съгласни с Общите условия или част от тях, и не приемете тези Общи условия и/или Политиката за защита на личните данни, няма да можете да използвате Услугите за Свързани уреди във връзка с Вашия Свързан уред. Повече информация за Политиката за защита на личните данни се съдържа в Раздел VI по-долу.

Възможно е периодично да изменяме тези Общи условия. В случай на изменение и ако това се изисква от приложимото право, ще Ви изпратим чрез Приложението уведомление за промените, правата, които имате, или действията, които можете да предприемете. В определени случаи ще Ви уведомим за промените при следващото влизане във Вашия профил (ако е приложимо). Моля, прочете всички уведомления и изменения внимателно и се свържете с нас (вижте по-долу), ако имате някакви въпроси. Ако продължите да използвате Услугите за Свързани уреди след подобни уведомления или след изменения при последващо влизане във Вашия потребителски профил, или (където е приложимо) ако приемете промените с действия, ще се счита, че сте съгласни с тези промени. Ако решите, че не искате да приемете тези промени, винаги можете да спрете използването на Услугите за Свързани уреди.


II. КАКВО ПРЕДЛАГАТ УСЛУГИТЕ ЗА СВЪРЗАНИ УРЕДИ

Услугите за Свързани уреди Ви позволяват, измежду други възможности, да получавате уведомления във връзка със Свързания уред (като например уведомления за отворена врата, за приключване на цикъла и др.), да настроите Свързания уред за работа в часове с по-ниски тарифи на електроенергията и да следите дистанционно Вашия Свързан уред. Конкретните Услуги за Свързани уреди са подробно описани в ръководството за употреба към Вашия Свързан уред. Възможно е Whirlpool периодично да преразглежда и изменя конкретните характеристики на Услугите за Свързани уреди и ще Ви уведоми за всички съществени промени чрез Приложението.


III. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СВЪРЗАНИ УРЕДИ

 1. Общи правила

  За да използвате Услугите за Свързани уреди, трябва да си регистрирате потребителски профил чрез Приложението и (както е описано по-горе) трябва да прочетете и приемете Политиката за защита на личните данни. С подаване на заявление за регистрация за използването на Услугите за Свързан уред Вие се съгласявате: (а) да попълните точно данни за контакт и друга информация, поискана от Whirlpool, (b) надлежно да актуализирате Вашите данни в случай на промени или неточности в предоставените данни за контакт (за повече информация как да направите това, моля, вижте Раздел 9 от Политиката за защита на личните данни) и (c) да използвате Свързания уред в съответствие с ръководството за употреба. В случай на противоречие между ръководството за употреба и тези Общи условия, тези Общи условия ще се ползват с предимство. Whirlpool ще потвърди създаването на Вашия профил, като Ви изпрати имейл.

  Можем да спрем достъпа до или да изтрием Вашия потребителски профил, ако открием или имаме основание да се съмняваме, че информацията или данните, които сте ни дали са неверни, подвеждащи, неточни или непълни – за повече информация вижте Раздел IX по-долу.

 2. Потребление на мобилни данни

  За да Ви предоставят Услугите за Свързани уреди, Свързаните уреди използват Вашата безжична интернет връзка. В допълнение, ако изберете да получавате уведомления чрез Приложението, тези уведомления и приложения ще изискват използването на мобилен трафик на данни. Всички тези услуги изискат обмен на определено количество данни чрез съответния тип връзка, така че трябва да разполагате с подходящ интернет план за безжична интернет връзка на мястото, където се намира Вашият Свързан уред, както и от Вашия доставчик на мобилни услуги. Моля, проверете ценовия план на Вашия доставчик на интернет или на мобилни услуги, за да определите приложимите цени за пренос на данни (ако има такива), ограничения на трафика на данни, ограничения на допустимата употреба и други условия на услугата. Whirlpool не носи отговорност за такси, начислени от доставчика на интернет или на мобилни услуги.

 3. Прехвърляне на Вашия Свързан уред

  Освен ако не е посочено друго, имате право да използвате Услугите за Свързани уреди само за Ваши лични, нетърговски цели и не можете по никакъв начин да препродавате никоя от тези услуги или да ги предоставяте на трето лице. Ако продадете или отдадете под наем Вашия Свързан уред на друго лице, веднага трябва да обновите профила си в Приложението. Нямате право да извършвате продажбата/наемането, преди първо да сте обновили профила си. Ако не извършите първо това обновяване, нарушавате тези Общи условия и Whirlpool може да спре достъпа до или да изтрие Вашия профил – за повече детайли вижте Раздел IX по-долу. Новият потребител ще трябва да регистрира отделен нов профил, за да може да използва Услугите за Свързани уреди.

 4. Забранени употреби

  Забранено е използването на Услугите за Свързани уреди по начин, който:

  • е заплашителен, насилствен, оскърбителен, опозоряващ, клеветнически, измамен, непристоен или по друг начин незаконен или неподходящ;
  • осъществява достъп до, събира или съхранява лична информация относно други лица;
  • нарушава правата на други лица, включително правото на личен живот на друго лице;
  • имитира трето лице, бизнес, дружество или IP адрес (напр. IP spoofing);
  • качване, публикуване, изпращане по електронна поща, предаване или предоставяне по друг начин на достъп до материали, които нямате право да предоставяте по чието и да е право;
  • е търговски по природа, включително например рекламни, промоционални или маркетингови материали или спам, фишинг или други нежелани съобщения;
  • получава или се опитва да получи неправомерен достъп до Услугите за Свързани уреди или някои от Услугите за Свързани уреди, техните компютри и мрежи или други техни потребителски данни или по друг начин променя или пречи на използването или работата на Услугите за Свързани уреди;
  • получава или се опитва да получи неправомерен достъп до фърмуера или софтуера на Свързан уред, включително чрез обратно инженерство или инсталиране на неодобрен от Whirlpool фърмуер;
  • налага необоснован или непропорционално голям товар от данни на инфраструктурата на Whirlpool или на негов бизнес партньор, включително чрез изпращане на спам или други техники за разпространяване на нежелани съобщения;
  • променя, уврежда или изтрива съдържание, предоставено от Whirlpool;
  • съдържа компютърни вируси или други смущаващи или увреждащи файлове или програми; или
  • по друг начин нарушава тези Общи условия.

 5. Обновяване на софтуера

  Услугите за Свързани уреди, включително Приложението, използват софтуер, който Whirlpool може да има нужда или да желае да обнови или промени. Ще стартираме тези обновления, използвайки стандартни процедури на операционната система на Вашето мобилно устройство, като винаги ще изискваме от Вас да приемете тези обновления, за да можете да продължите използването на Услугите за Свързани уреди.

IV. ОГРАНИЧЕНИЯ НА УСЛУГИТЕ

 1. Основни ограничения

  Тъй като Вашият Свързан уред се свързва с Whirlpool чрез безжичен пренос на информация по интернет: (a) уведомленията за Свързания уред ще бъдат достъпни за Вас само след като сте свързали и регистрирали Вашия Свързан уред; и (b) Услугите за Свързани уреди не са достъпни, когато интернет или безжичната връзка или мобилната връзка не работа или не работи правилно.


 2. Точност на резултатите и данните

  С настоящото се съгласявате, че Услугите за Свързани уреди са предмет на ограничения и забрани, които са извън контрола на Whirlpool и които включват изисквания за подходяща поддръжка на Вашия Свързан уред в съответствие със съответното ръководство за употреба, достъп до безжична мрежа, наличие на интернет свързаност, особености на околната среда (като сгради, време, география и топография), атмосферни условия и други фактори, свързани с използването на интернет, сателити и сателитни данни. В допълнение, по своята природа Услугите за Свързани уреди зависят от предоставяне на софтуерни и мрежови услуги от трети лица. С оглед на това, Whirlpool не гарантира непрекъснат достъп, точност, пълнота или навременност на данните, информацията, материалите или съдържанието, предоставяни като част от Услугите Свързани уреди.

 3. Съхранявани данни

  Whirlpool съхранява определени данни за или по повод Вашето използване на Услугите за Свързани уреди, доколкото е необходимо за спазване на закона или за нашите правомерни търговски нужди и цели във връзка с Услугите за Свързани уреди такива, каквито са посочени в Политиката за защита на личните данни.

 4. Пренасяни данни

  Whirlpool предприема всички разумни стъпки, за да поддържа сигурността на данните, които ни предоставяте, и ще вземе разумни предпазни мерки да запази Вашата лична информация. Въпреки това винаги съществува риск при пренасяне на информация по безжични мрежи или интернет. В резултат с настоящото се съгласявате, че при използване на Услугите за Свързани уреди, осъщественото свързване може да стане обект на незаконна намеса от трети лица. Whirlpool не може да гарантира сигурността и поверителността на безжичния пренос или преноса през интернет и не носи отговорност за липсата на защита на мрежи или устройства, които не са под контрола на Whirlpool, както и за последващо нарушаване на поверителността или загуба на данни във връзка с осъществена комуникация по такива мрежи. Моля, вземете предпазни мерки за защита на Вашата лична информация, когато сте в интернет, като например сменяте паролите си често, като използвате комбинация от букви и цифри или като се уверите, че използвате сигурен браузър.

 5. Други

  Услугите за Свързани уреди се предлагат на принципа „такива, каквито са“ и „както са налични“. Whirlpool полага всички разумни усилия да поддържа наличността на Услугите за Свързани уреди, но не може да гарантира тяхното наличие или продължаване или че достъпът до тях ще бъде непрекъснат или без грешки, доколкото такова наличие или продължаване зависят от фактори, които се намират извън контрола на Whirlpool. В допълнение уведомленията с кодове за грешки във връзка със Свързания уред нямат за цел да заместят редовната препоръчана профилактика на Вашия Свързан уред в съответствие с негово ръководство за употреба и не са заместител на безопасното и отговорно ползване на Вашия Свързан уред. Не бива да разчитате на Услугите за Свързани уреди (включително на уведомленията за грешки) като средство за предотвратяване на пожар или други инциденти или увреждания. Ваша отговорност е да използвате Вашия Свързан уред по безопасен начин и да го поддържате в добро състояние в съответствие с ръководството му за употреба. Вашият пропуск да спазвате тези изисквания може да предизвика повреда на Вашия Свързан уред, имуществени вреди, телесна повреда и/или сериозно нараняване, за които Whirlpool не носи отговорност.

V. СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА

Вие носите цялата отговорност за спазването на тези Общи условия не само от Вас, но и от всички лица, които използват Вашия Свързан уред и/или потребителски профил за Услуги за Свързани уреди, независимо дали са упълномощени от Вас, или не.

VI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политиката за защита на личните данни е достъпна чрез Приложението и Вие ще бъдете помолени да я приемете като част от процедурата за Вашата регистрация за Услуги за Свързани уреди. Приемането на Политиката за защита на личните данни не е задължително (т.е. ако не желаете да ги приемете, сте свободни да не се регистрирате за Услуги за Свързани уреди), но това е необходимо, за да продължите със създаването на регистриран потребителски профил. Политиката за защита на личните данни урежда как информацията, която предоставяте, както и данните от Вашия Свързан уред и от използването на Услугите за Свързани уреди, може да бъде събирана, използвана, разкривана и споделяна в съответствие с приложимото европейско и национално законодателство.

VII. ПРИТЕЖАВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Whirlpool и неговите лицензодатели притежават авторските права, правата върху търговски марки и всяка друга интелектуална собственост върху съдържанието, изобразявано на и от Услугите за Свързани уреди. Нямате право да възпроизвеждате, изменяте, използвате, създавате вторични произведения от, изобразявате, включвате, изпълнявате, публикувате, разпространявате, предавате или излъчвате такива материали или съдържание по отношение на трети лица (включително като изобразявате или разпространявате материали чрез интернет страница на трети лица) и нямате право да използвате търговските марки, които се изобразяват, когато използвате Услугите за Свързани уреди, без предварителното писмено съгласие на Whirlpool, освен при използване на Услугите за Свързани уреди по тяхното предназначение и в съответствие с тези Общи условия.

VIII. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

За избягване на съмнения, нищо в тези Общи условия не ограничава или изключва отговорността (ако такава възникне) на Whirlpool или което и да е друго дружество от Групата към Вас, произтичаща от:

 1. измама или заблуждаващи изявления;
 2. телесна повреда или смърт в резултат на негови/техни действия или бездействия; или
 3. друго обстоятелство, по отношение на което правото не допуска изключване или опит за изключване на отговорност.
 1. Ограничаване на отговорността

  С настоящото се съгласявате, че:

  1. Услугите за Свързан уред се предоставят на принципа „ТАКИВА, КАКВИТО СА“ и „КАКТО СА НАЛИЧНИ“;
  2. с изключение на императивните ограничения на ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО и при все че нищо в тези Общи условия не изключва или ограничава и не може да се тълкува като намерение за изключване или ограничаване на отговорността на WHIRPOOL ИЛИ Групата за измама или заблуждаващи изявления, груба небрежност, умисъл, нарушаване на правилата на обществен ред или за смърт или телесна повреда включително, но не само, причинени от негова/тяхна небрежност, или повреди на лично имущество в случаи, когато правото не допуска изключване на отговорността, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ОСВОБОДИТЕ WHIRLPOOL, Групата, ТЕХНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ОТ ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, ОТГОВОРНОСТИ И ВРЕДИ ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ ЗА СВЪРЗАНИ УРЕДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕТЕНЦИИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО НЕПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СВЪРЗАНИ УРЕДИ ДОРИ ПОРАДИ НЕБРЕЖНОСТ ОТ WHIRLPOOL, ГРУПАТА Group, ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ; В ДОПЪЛНИНЕНИЕ НИТО WHIRLPOOL, НИТО ДРУГО ДРУЖЕСТВО ОТ Групата НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СВЪРЗАНИ УРЕДИ ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ТЯХ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА ИЛИ ВРЕДА, ПОРОДЕНА ОТ ВАША УПОТРЕБА ИЛИ УПОТРЕБА НЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ТЕЗИ УСЛУГИ. ТОВА НЕ ЗАСЯГА ПРАВАТА ВИ ПО ЗАКОН КАТО ПОТРЕБИТЕЛ;
  3. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА ОБЕЗЩЕТИТЕ WHIRLPOOL, Групата, ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ И ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ВСИЧКИ ПРЕТЕНЦИИ, ОПИСАНИ ПО-ГОРЕ, ПРЕДЯВЕНИ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА;
  4. ОСВЕН ТОВА СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ДОКОЛКОТО ТОВА Е ДОПУСТИМО СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ЧЕ ТОВА ОСВОБОЖДАВАНЕ СЕ ОТНАСЯ И ЗА ВСИЧКИ ЛИЦА, КОИТО МОГАТ ДА ПРЕТЕНДИРАТ ПРОИЗВОДНИ ОТ ВАС ПРАВА, И ЧЕ НИКОЯ ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ НЯМА ПРАВО ДА СЕ СУБРОГИРА ВЪВ ВАШИТЕ ПРАВА.


 2. Изключване на последващи загуби

  С изключение на императивните ограничения на ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, НИТО WHIRLPOOL, Групата, ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ, НИТО ТЕХНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ КЪМ ВАС ИЛИ ДРУГО ЛИЦЕ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ, НЕПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО ТАКИВА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОПУСНАТА ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ НЕПРЕДСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ) ВЪВ ВРЪЗКА С УСЛУГИТЕ ЗА СВЪРЗАНИ УРЕДИ, ДОРИ АКО WHIRLPOOL, ГРУПАТА Group, ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ ИЛИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ ПРЕДВИЖДАТ ВЕРОЯТНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ.

 3. Обезщетение

  С настоящото се съгласявате да обезщетите и да предпазите Whirlpool, Групата и свързаните с тях дружества за и от претенции, произтичащи от или свързани с Ваши действия включително, но не само, използване на Услугите за Свързани уреди и всяка информация, която предоставяте или предавате чрез Услугите за Свързани уреди; при неопазване на паролата Ви или друга информация за профила; или нарушаване на тези Общи условия или на приложимото право, или на права на трети лица.

IX. СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Прекратяване от Whirlpool поради злоупотреба

  Whirlpool може да спре или да прекрати достъпа Ви до всички или до част от Услугите за Свързани уреди по всяко време, ако осъществите някоя от забранените дейности, описани в Раздел III 4 или ако по друг начин съществено нарушите тези Общи условия. Whirlpool може също да прекрати предоставянето на Услугите за Свързани уреди по всяко време, с предварително известие, поради технологично остаряване или други причини, засягащи рентабилността на Услугите за Свързани уреди. В случай на прекратяване поради такава причина, Вие няма да имате право да използвате или да осъществявате достъп до Услугите за Свързани уреди и (винаги при условия на Раздел VIII) Whirlpool няма да носи отговорност в резултат на такова прекратяване. В такъв случай можете да продължите използването на Вашия уред като обикновен уред, но вече няма да имате достъп до съответните Услуги за Свързани уреди.


 2. Деактивиране на потребителския профил от Вас

  Можете да деактивирате (дерегистрирате) Вашия потребителски профил по всяко време, като пишете на нашия Служител за защита на личните данни на адреса, посочен в Раздел 10 от Политиката за защита на личните данни. Ако деактивирате профила си, данните, свързани с Вашия Свързан уред и използването на Услугите за Свързани уреди, събрани от Whirlpool, ще бъдат запазени от Whirlpool, но няма да се свързват вече с Ваша лична информация. След като деактивирате Вашите Услуги за Свързани уреди, вече няма да получавате съобщения за Вашия Свързан уред, които се предоставят като част от Услугите за Свързани уреди. Ако Вашият Свързан уред продължи да има достъп до wi-fi връзка и след като сте деактивирали профила си, Вашият Свързан уред ще продължи да предава данни за използването на уреда на Whirlpool. Ако искате да предотвратите такова предаване, трябва да прекъснете връзката на Вашия Свързан уред с безжичния рутер и да изключите бутона за безжично свързване на Вашия уред.

X. ОБЩИ ПРАВИЛА

 1. Компетентен съд и приложимо право

  Настоящите Общи условия се подчиняват на правото на Ирландия, а Вие приемате изключителната компетентност на българските съдилища.


 2. Отказ от права

  Ако Whirlpool не изпълни точно някое от задълженията си по тези Общи условия или не упражни някое от правата си, предоставени му от тези Общи условия, това няма да представлява отказ от такива права и няма да Ви освобождава от задължението Ви да спазвате такива задължения. Отказ на Whirlpool да упражни свои права във връзка с дадено неизпълнение не представлява отказ от права във връзка с последващо неизпълнение. Освобождаването Ви от страна на Whirlpool от Ваши задължения поражда действие само ако е изрично изразено и Ви е съобщено писмено.


 3. Частична недействителност

  Ако някоя от клаузите на настоящите Общи условия бъде обявена от съд или от друг компетентен орган за недействителна, незаконосъобразна или неподлежаща на принудително изпълнение в каквато и да е степен, тази клауза, условие или правило ще бъде в същата тази степен отделена от останалите клаузи, условия и правила, които ще продължат да бъдат валидни в пълната позволена от закона степен.


 4. Цялостно споразумение

  Тези Общи условия, както и други условия, приети от Вас във връзка с използването на Свързани уреди или Услугите за Свързани уреди, представляват цялото споразумение между Вас и Whirlpool по отношение на техния предмет и отменят всички устни и писмени предшестващи споразумения или уговорки между Вас и Whirlpool.

  И Вие, и ние признаваме, че нито Вие, нито ние сме разчитали на декларации, уговорки и обещания, дадени от другата страна или подразбрани от каквото и да е казано или написано в преговорите помежду ни, освен ако това е изрично посочено в настоящите Общи условия.

XI. СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Всички въпроси или оплаквания относно Свързания уред или Услугите за Свързани уреди следва да се отправят до Вашия местен център за обслужване на клиенти на Whirlpool, както е посочено в Приложението или в документацията на Вашия Свързан уред.

Сравни ( Модели )

Моля, добавете друг продукт, който да сравните